Προώθηση new logo & ανακαινισμένου χώρου μέσω social media της επιχείρησης!

Ανάπτυξη διαγωνισμού στα social media [facebook & instagram]