ΣΤΟΧΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ

Project Description

Ανάπτυξη στρατηγικής marketing με σκοπό το brand awareness και την ανάπτυξη πιστότητας. Διαχείριση social media της εταιρείας (facebook & Instagram), προώθηση της εταιρικής ταυτότητας, ανάπτυξη newsletter.

What Our team provided

Visit Site